Vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens, kan få hjälp av socialsekreterare att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge.  Avtalen har samma juridiska status som en dom i domstolen.

Samarbetssamtal

När föräldrar inte är överens om någon eller flera av frågorna om vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal för att försöka hitta lösningar.    

När tingrätten har mål gällande någon av frågorna om vårdnad, boende eller umgänge för barn hämtar rätten in upplysningar och/eller en utredning hos IFO om parterna.

Snabbupplysningar

Om domstolen ska fatta ett interimistiskt beslut innan en slutlig dom,  kan rätten inhämta upplysningar från IFO. IFO kallar parterna till samtal och i vissa fall även barnen. Dessa så kallade "snabbupplysningar" ska  lämnas in till rätten inom några veckor.

Utredning

Domstolen kan också ge IFO i uppdrag att göra en mer omfattande utredning som vanligen ska vara färdigställd inom tre månader från tingsrättens begäran. Om föräldrarna bor i olika kommuner kan tingrätten ge två kommuner i uppdrag att göra utredningen i samråd med varandra.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider:
mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 eller ons 13.00-14.00

Faxnummer: 0550-600 12

Samordnare
Mikaela Eriksson
0550-651 05

Senast publicerad av Kristina Elmström