Samarbetssamtal

Separerade föräldrar som har svårt att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn kan få hjälp att söka lösningar i samarbetssamtal.

Det kan bli besvärligt för barnen om de separerade föräldrarna har svårt att samarbeta. Barnen vill vara lojala med båda sina föräldrar och kan hamna i kläm i föräldrarnas konflikter. IFOs uppgift är att verka för lösningar, som blir för barnens bästa.

Ansök om tid för samarbetssamtal>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Faxnr: 0550-600 12

Samordnare
Mikaela Eriksson
0550-651 05


Senast publicerad av Ellen Johansson