Faderskap

Om modern till ett nyfött barn inte är gift eller om fadern till barnet är en annan än moderns make, ska faderskapet utredas och fastställas. Detta gäller också barn som är nyinflyttat från annat land och faderskapet inte är registrerat eller när domstol meddelat att faderskapet för ett barn är upphävt.

IFO är skyldig att medverka till att faderskapet för barn blir fastställt.

Faderskapsutredning inleds efter underrättelse från Skatteverket eller att föräldrarna själva tar kontakt.

Om föräldrarna bor ihop gör man en förenklad utredning och en skriftlig faderskapsbekräftelse. Om föräldrarna inte bor ihop eller förhållandena är komplicerade gör familjerätten en mer ingående utredning.

När det råder osäkerhet om vem som är far till barnet kan det bli aktuellt med en rättsgenetisk undersökning.

Är föräldrarna inte gifta med varandra vid barnets födelse blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare för barnet. Man kan göra anmälan om gemensam vårdnad om barnet i samband med faderskapsbekräftelsen.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider:
mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 eller ons 13.00-14.00

Faxnummer: 0550-600 12

Senast publicerad av Ellen Johansson