Logotype för Storfors kommun

Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Vår främsta uppgift är att bedriva samtalsbehandling med vuxna. Syftet med samtalen är att komma igenom kriser och fortsätta förhållandet.

Om en eller båda av er har tagit initiativ till en separation kan familjerådgivningen underlätta för er att separera på ett så bra sätt som möjligt.

Familjerådgivningens mål är att nå människor i ett tidigt skede och jobba förebyggande. Om bråk och tjafs har blivit vardag kan det vara bra att ta hjälp utifrån. Genom att prata med en familjerådgivare kan ni som par hitta nya vägar tillsammans.

All kontakt med oss är frivillig och söks på eget initiativ. Vi jobbar under sträng sekretess och det finns även möjlighet att vara anonym. Vi för inga journaler.

Varje samtal kostar 312 kronor och betalas i samband med besöket. Det går bra att använda bankkort eller swish.

Om du är bosatt i Storfors kommun är du välkommen att kontakta familjerådgivaren i Kristinehamn som heter Jenny Lindqvist. Du når henne på telefonnummer 0550-884 39 eller via mobil på 072-502 03 36. Det går bra att lämna meddelande eller skicka sms.

Familjerådgivningen finns på Familjecentralen, på Assemblégatan 1 i Kristinehamn.

Kontakt

Familjerådgivningen i Kristinehamn

0550-884 39

Senast publicerad av Maria Ås