Familjerådgivning

Har ni svårt att prata med varandra?
Grälar ni ofta? Har ni svårt att finna lösningar på gemensamma problem? Har ni hamnat i en krissituation?
Är ni oense om mina/dina/våra barn?
Har ni relationsproblem med er tonåring?

Familjerådgivningen erbjuds till par och andra vuxna med relationsproblem. Kontakten är frivillig och söks på eget initiativ. Inga journaler förs och familjerådgivningens personal arbetar under sträng sekretess.

Om du är bosatt i Storfors kommun är du välkommen att ringa till Familjerådgivningen i Kristinehamn 0550-88439 för bokning av tid.

Kontakt

Familjerådgivningen i Kristinehamn 0550-88439

Senast publicerad av Kristina Elmström 2015-09-10