Att vara familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj

Intresseanmälan för att ta uppdrag för Individ- och familjeomsorgen eller inom verksamheten Funktionsstöd.

Känner du att du skulle vilja vara ett stöd för en familj eller person, barn eller vuxen så är du välkommen att fylla i en intresseanmälan så hör vi av oss till dig.
Ersättning utgår enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommendationer.

Familjehem. En familj som har tid och engagemang att ta emot ett barn, syskon, ungdom för stadigvarande boende.

Kontaktfamilj/stödfamilj. En familj alt. ensamstående som kan ta emot ett barn, ungdom eller syskon en till två helger/månad.

Kontaktperson/stödperson. En person som kan vara ett stöd till en medmänniska. En till två gånger/vecka.

Lämna intresseanmälan här så tar vi kontakt med dig>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad av Ellen Johansson