Att vara familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj

Intresseanmälan för att ta uppdrag för Individ- och familjeomsorgen eller inom LSS-verksamheten.

Känner du att du skulle vilja vara ett stöd för en familj eller person, barn eller vuxen så är du välkommen att fylla i en intresseanmälan så hör vi av oss till dig.
Ersättning utgår enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommendationer.

Familjehem. En familj som har tid och engagemang att ta emot ett barn, syskon, ungdom för stadigvarande boende.

Kontaktfamilj/stödfamilj. En familj alt. ensamstående som kan ta emot ett barn, ungdom eller syskon en till två helger/månad.

Kontaktperson/stödperson. En person som kan vara ett stöd till en medmänniska. En till två gånger/vecka.

Fyll i nedanstående formulär så tar vi kontakt med dig.

Jag är intresserad av att vara... (du kan välja flera alternativ) * (obligatorisk)
Multiple selectionDina uppgifter (OBS Fyll i så att vi kan kontakta dig.)

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-10-15