Logotype för Storfors kommun

Familj, barn och ungdom

Ibland hamnar man i en situation då man behöver råd, stöd eller hjälp. Det kan exempelvis gälla konflikter i familjen, tonårsproblem, svårigheter att kommunicera i ett parförhållande och mycket annat.

Socialtjänsten (individ- och familjeomsorgen) har som mål att barn och ungdomar i Storfors kommun ska växa upp under trygga förhållanden och att stöd och skydd ska finnas för de familjer som behöver det.

 

Här kan du hitta information om:

Vad du kan göra om du är orolig för att ett barn far illa

Familjecentralen

Familjehem, kontaktperson och kontaktfamilj

Familjerådgivningen

Familjerätten

Stöd till familj, barn och unga

Ungdomsmottagningen

Senast publicerad av Ellen Johansson