Familj, barn och ungdom

Ibland hamnar man i en situation då man behöver råd, stöd eller hjälp. Det kan exempelvis gälla konflikter i familjen, tonårsproblem, svårigheter att kommunicera i ett parförhållande och mycket annat.

Socialtjänsten (individ- och familjeomsorgen) har som mål att barn och ungdomar i Storfors kommun ska växa upp under trygga förhållanden och att stöd och skydd ska finnas för de familjer som behöver det.

 

Här kan du hitta information om:

Vad du kan göra om du är orolig för att ett barn far illa

Familjecentralen

Familjehem, kontaktperson och kontaktfamilj

Familjerådgivningen

Familjerätten

Stöd till familj, barn och unga

Ungdomsmottagningen

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
Tel. (växel) 0550-651 00

Faxnummer: 0550-600 12

Senast publicerad av Ellen Johansson