Logotype för Storfors kommun

Avgifter inom vård och omsorg

Avgifter inom vård och omsorg i Storfors kommun från 1 januari 2023.

Hälso- och sjukvård samt äldreomsorg är vanligen avgiftsbelagda. Avgifter för vård och omsorg från 1 jan 2023 fastställdes av kommunfullmäktige i Storfors kommun kommunfullmäktige 2022-10-13 Avgift för trygghetslarm är fastställd sedan tidigare.

Högkostnadsskyddet för kommunal vård och omsorg brukar kallas maxtaxan, och ska skydda mot för höga avgifter. Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunen får ta ut av var och en för hemtjänst, omvårdnad och hemsjukvård.

Maximal avgift från och med 2023-01-01 är 2 359: -/månad och person.

Men det är inte bara maxtaxan som styr vilken avgift du betalar. Det finns också ett minimibelopp som det är meningen att du ska kunna ha kvar efter avgifter för äldreomsorg och hemtjänst.

Alla avgifter och minimibeloppets storlek är grundat på prisbasbeloppet och justeras årligen utifrån prisbasbeloppets förändring.

Minimibeloppet 2023 är justerat utifrån prisbasbeloppet för 2023, för;

 • Ensamstående under 65 år: 7 117: -/mån.
 • Ensamstående över 65 år: 6 470:-/mån
 • Sammanboende under 65 år: 5 807:-/mån
 • Sammanboende över 65 år: 5279:-/mån

Minimibelopp, skall räcka till normala levnadskostnader för:

 • Livsmedel, alla måltider
 • Kläder och skor
 • Fritid
 • Hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning, telefon
 • Möbler och husgeråd
 • Hemförsäkring
 • Hushållsel
 • Resor
 • Läkemedel, tandvård, öppen hälso- och sjukvård

När kommunen räknar ut vilken avgift du skall betala utgår man från din nettoinkomst minus förbehålls-belopp.

(Nettoinkomst är inkomst efter skatt och förbehållsbelopp är minimibelopp och bostadskostnad.)

Makar: Inkomsterna räknas samman och delas med två.

Sambor och andra sammanlevande: Inkomsterna räknas som för ensamstående.


Hemtjänst

Följande insatser ingår i maxtaxan

Avgiftsslag

Avgift

Personlig omsorg i hemtjänst

552 kr /mån

Inköp Samhall

185 kr/tillfälle

Städning

421 kr/tillfälle

Tvätt. En säck med max sju kilo per tillfälle ingår i maxtaxan och säck tillhandahålls av Samhall.

Extra kilon och specialtvätt ingår inte i maxtaxan.

457 kr/tillfälle

Kommunal Hälso- och sjukvård

200 kr/besök

Aktivering

190 kr/tillfälle

Avlastning/tillsyn i hemmet

190 kr/tillfälle

Avgift för hemsändning av mat.

20 kr/tillfälle och person

Följande insatser ingår inte i maxtaxan

Avgiftsslag

Avgift

Trygghetslarm

(från 1 jan 2021)

462 kr/mån

Installationsavgift 456 kr. Avinstallationskostnad 428 kr. Faktisk kostnad för tilläggslarm, tex röklarm och rörelselarm.

Avgift för förstört trygghetslarn /larmknapp

Faktisk kostnad från leverantören

Extra tvätt

50 kr per kilo

Specialtvätt, exempelvis täcke, kudde, filt

77 kr per tillfälle

Matlåda

56 kr per matlåda

Borttappad digital nyckel

Faktisk kostnad från leverantören

Ej avbokat besök tre vardagar i förväg

335 kr per tillfälle

Ledsagare t ex sjukbesök inom kommunen

190 kr per tillfälle

Ledsagare tex sjukhusbesök utanför kommunen

552 kr per tillfälle

Hemtjänstinsatser och omvårdnad debiteras i efterskott, vilket innebär att exempelvis avgiften för januari månad debiteras i februari och förfallodatum är den 30:e mars osv. (Förfallodatum i februari är den 28:e). Avgiften gäller från dagen då insatsen påbörjas till dagen innan insatsen avslutas.

Trygghetslarm debiteras i efterskott per månad, från och med månaden då larmet installeras till och med månaden innan larmet tas bort.

Avgift för hemtjänst (SoL) omfattar alla insatser i eget boende som utförs av vårdpersonal. Insatserna är alltid individuellt anpassade och beslutas efter individuell behovsbedömning.

Hälso- och sjukvård (HSL) innebär insatser utförda av distriktssköterska/ sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller när undersköterska/vårdbiträde utför sjukvårdande behandling på delegation.

Avbokning av SoL och HSL insatser
Avbokning av SoL och HSL insatser som utförs av vårdpersonal och som utförs i kommunal regi ska ske minst tre vardagar innan besöket.

Den som inte avbokar sitt besök tre dagar innan besöket skall utföras och som inte har giltigt skäl för sen avbokning får betala 335 kronor i avbokningsavgift. Avgiften läggs utanför beloppet för maxtaxa. (Beslut KF § 171/2019). Om du inte är hemma på grund av akut sjukdom eller akut sjukhusvistelse tas dock ingen avgift ut. Avbokning av insats/besök görs till hemtjänst/gruppledare alternativt samordnare för planeringen.

Telefontid för avbokning:
Hemtjänst alla dagar mellan 10.00–18.00 på telefon 0550-652 71 Samordnare måndag-fredag mellan 08.00-15.00 på telefon 0550-652 79.

Korttidsplats / avlastning

Följande insater ingår i maxtaxan

Avgiftsslag

Avgift

Personlig omvårdnad inkl hygienartiklar

85 kr per dygn

Hälso- och sjukvårdsinsats, HSL

200 kr per dygn

Följande insatser ingår inte i maxtaxan

Avgiftsslag

Avgift

Kost; frukost, middag, kvällsmat, kaffe

130 kr per dygn

Din omvårdnadsavgift debiteras av ditt avgiftsutrymme i efterskott. Maxtaxan är 2359:-/månad. Avgiften debiteras från och med inskrivningsdag till och med dag före utskrivningsdag.


Särskilt boende

Följande insatser ingår i maxataxan

Avgiftsslag

Avgift

Personlig omvårdnad

85 kr per dygn

Följande insatser ingår inte i maxtaxan

Avgiftsslag

Avgift

Kost; frukost, middag, kvällsmat, kaffe

130 kr per dygn

Hygienartiklar

105 kr per månad

Möbler (säng och sängbord)

200 kr per månad

Din omvårdnadsavgift debiteras i efterskott av ditt avgiftsutrymme. Avgiften debiteras från och med inskrivningsdag till och med dag före utskrivningsdag.

Hyror i särskilt boende
Hyror i särskilt boende regleras med hyreskontrakt. Du kan söka bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

Att överklaga kommunens beslut
Du har rätt att överklaga kommunens beslut om avgift eller förbehållsbelopp hos Förvaltningsrätten. En överklagan ska skickas till Kommunstyrelsen inom tre veckor efter att du tagit del av beslutet. En besvärshänvisning för detta medföljer det avgiftsbeslut som du får i samband med att du fått någon insats beviljad.

Ytterligare information
Önskar du mer information gällande avgifter för vård och omsorg, kontakta gärna vår avgiftshandläggare:

Dzana Pranjic
Telefon 0550 – 651 36
Besöksadress: Kommunhuset, Djupadalsgatan 20, vån 2.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Dzana Pranjic
Telefon: 0550-651 36
Besöksadress: Kommunhuset, Djupadalsgatan 20

Länkar

Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.
Här kan man kan ansöka om
bostadstillägg, göra ändringsanmälan
och preliminär beräkning av tillägg.

Senast publicerad av Anna Eriksson