Stöd och omsorg

Här finns information för dig som behöver stöd eller råd av kommunen i din vardag. Det kan till exempel vara på grund av ålder, funktionsnedsättning, sociala eller ekonomiska problem eller att du behöver rådgivning inom en särskild fråga. Våra verksamheter finns till för dig, din familj och dina närstående i livets alla skeden oavsett om du är barn, ungdom, mitt i livet eller äldre.

Psykisk hälsa i kristider

Information, råd och stöd kring psykisk hälsa i kristider, i samband med coronapandemin och sjukdomen covid-19.

Barn 0-12 årlänk till annan webbplats
Råd och länkar anpassade för barn och föräldrar.

Ungdomar 12-25 årlänk till annan webbplats
Råd och länkar anpassade för ungdomar och föräldrar.

Vuxnalänk till annan webbplats
Råd och länkar anpassade för vuxna i arbetsför ålder.

Äldrelänk till annan webbplats
Råd och länkar anpassade för äldre.

Senast publicerad av Kristina Elmström