Avgifter för serveringstillstånd

Enligt alkohollagen får kommunen ta ut avgifter för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och för tillsynen. Det är Karlskoga kommuns myndighetsnämnd som fastställer avgifterna.

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgiften täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan. I ansökningsavgiften ingår tillsyn för ett (1) tillfälle eller period.

Tillsynsavgifter

Genom vår tillsyn hoppas vi få bort missförhållanden, förhindra att nya uppstår och skapa en god samverkan mellan kommunen och krogbranschen. Vårt mål är att bidra till att skapa en sund och trivsam krogmiljö i Karlskoga.

Tillsynsavgiften är årlig och består av två delar, en fast avgift och en rörlig del som beror på försäljningsställets omsättning. Den fasta avgiften för verksamheter med serveringstillstånd inkluderar tillsyn enligt tobakslagen.

Tillsynsavgiften avseende tillfälliga tillstånd för alkoholservering till allmänheten tas ut i samband med ansökningsavgiften.

Vad täcker tillsynsavgiften?

Tillsynsavgiften täcker handläggarnas arbetsuppgifter kring tillsynen:

  • den tillsyn som handläggarna gör ute på din restaurang
  • service till dig som krögare
  • rådgivning
  • utbildning i ansvarsfull alkoholservering
  • administration
  • arkivering och diarieföring
  • samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser
  • intern utbildningKontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00
(röststyrd växel)kommun@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök


Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga 2019-02-27