"Storfors framtid"

Verksamhet riktad till unga under 25 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden och egen försörjning och som behöver särskilt stöd och samverkan för att komma vidare. Verksamheten är en lokal fortsättning av två EU-projekt, Värmlands framtid och Ung framtid, som pågått i hela Värmland under ett antal år.

Projektet kommer bland annat att arbeta med:

  • Ungdomar i gymnasieåldern som varken studerar eller arbetar och som omfattas av det kommunala aktivitets ansvaret (KAA).
  • Arbetssökande personer under 25 år som behöver stöd för att komma vidare
  • Kommunens feriejobb
  • Internationell volontärtjänst, utbyten och kompetensutveckling

Kontakt

Ungdomskonsulent
Arbetsmarknadsenheten

Annie Schallengruber

E-post: annie.schallengruber@storfors.se

Tel: 0550-65176
Mobil: 070-3780671


Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-07-04