Logotype för Storfors kommun

Projekt "Drivkraften-Storfors"

Samordningsförbundet Östra Värmland Filipstad, Storfors


Samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, Landstinget och Storfors kommun.

Projektet riktar sig till personer i Storfors kommun som står särskilt långt från arbetsmarknaden och egen försörjning och som behöver stöd och samverkan för att komma vidare.

Prioriterade grupper kommer att vara personer:

- om söker/uppbär försörjningsstöd

- som ingår i etableringsuppdraget

- med psykisk ohälsa

 

Drivkraften ger nytt hopp för deltagare

2019-03-05

Henrik Bäckman på Arbetsmarknadsenheten, AME, i Storfors jobbar med de personer som står allra längst från arbetsmarknaden.

- Steg för steg flyttar de fram sina positioner. Det är härligt att få vara med på resan, säger han.

Projektet som Henrik driver heter Drivkraften och finansieras av samordningsförbundet Finsam. Bakom detta står försäkringskassan, landstinget, arbetsförmedlingen och kommunerna Storfors och Filipstad.

Målgruppen är personer mellan 18 och 65 år i Storfors kommun. För att vara aktuell för projektet ska man stå utanför arbetsmarknaden och egen försörjning och behöva stöd och samverkan för att komma vidare. Prioriterade grupper är personer som söker försörjningsstöd, som ingår i etableringsuppdraget eller har en psykisk ohälsa.

Henriks arbete har två delar. Dels ska han utveckla nya metoder för samverkan kring den här gruppen och dels jobbar han operativt med inskrivna deltagare.

Ett 30-tal deltagare har passerat projektet och just nu är 16 aktiva.

- En del har sociala fobier och väldigt svårt att ta sig ut - då kan en timmes fika på ett café vara en tillräcklig början, säger han.

En grupp träffas för att träna och ibland kan deltagarna i projektet också delta i arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamheter. Att stärka självkänslan så att den enskilde kan närma sig egen försörjning är målet.

- Vi jobbar ju tätt tillsammans med andra aktörer och nu har vi fått otroligt bra kontakter med både försäkringskassan, psykiatrin och landstinget, säger Henrik, som sett många personer ta både stora och små steg framåt.

- Jag trivs verkligen med att få hjälpa till självhjälp. Jag tycker att jag har hittat min nisch i arbetslivet, säger Henrik.

Henrik Bäckman

Kontakt

Projektledare

Monya Johansson
0550-65124
076-6951807

Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström