Projekt "Drivkraften-Storfors"

Samordningsförbundet Östra Värmland Filipstad, Storfors


Samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, Landstinget och Storfors kommun.

Projektet riktar sig till personer i Storfors kommun som står särskilt långt från arbetsmarknaden och egen försörjning och som behöver stöd och samverkan för att komma vidare.

Prioriterade grupper kommer att vara personer:

- om söker/uppbär försörjningsstöd

- som ingår i etableringsuppdraget

- med psykisk ohälsa

 

Kontakt

Projektledare

Henrik Bäckman
0550-652 08
070-556 49 37

Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-01-15