MOVE

MOVE är ett gemensamt arbetsmarknadsprojekt tillsammans med Filipstads kommun som riktar sig till gruppen nyanlända och långtidsarbetslösa. Projektet tar avstamp i Filipstads kommuns arbetslöshetsdata som visar på att sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och utrikesfödda växer allt snabbare. Bland gruppen inrikes födda är arbetslösheten cirka 4 procent medan den bland utrikesfödda motsvarar cirka 40 procent.

Projekt MOVE har för avsikt att vända på den negativa utvecklingen genom att erbjuda målgruppen ett teoretisk- och praktiskt utbildningspaket som ligger i linje med vad fyra större arbetsgivare, representerade från olika branscher, har fastställt för att de ska anse att individen är anställningsbar. Parallellt ska målgruppen utbildas inom frihetliga värderingar och stärkt förståelse om välfärdssamhällets villkor.

Kontaktperson: Henrik Bäckman

henrik.backman@storfors.se

Kontakt

Henrik Bäckman
henrik.backman@storfors.se
0550-65208

Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström