Logotype för Storfors kommun

Jobbcentrum

I Jobbcentrums träningsstationer och grupper kan deltagare arbetsträna, få stöd vid jobbsök, träna på svenska, delta i friskvårdsaktiviteter med mera


-Snickeri enklare tillverkning, reparation/restauration av möbler, åt t.ex. förskolor, äldreboende mm. Här kan deltagarna pröva att arbeta med olika maskiner, material och färger.


-Uppdrag
från kommunens övriga verksamheter samt i viss mån även föreningar, t.ex. flytt av möbler, brevutskick, skötsel av grönyteområden och så vidare.


-Second hand butik sortering, tvätt, prismärkning av varor som sedan säljs i butiken samt kundkontakter och kassahantering. Butikens överskott går till Världens barn och kommunens föreningar som bedriver verksamhet till barn och ungdomar.


-Utemiljö skötsel av miljön runt Arbetsmarknadsenhetens lokaler t.ex. gräsklippning, snöskottning osv samt skötsel av verksamhetens trädgård och växthus.


-Lokalvård
deltagarna i verksamheten sköter lokalvården i Jobbcentrums lokaler. Lokalvården sker enligt kommunens rutiner och riktlinjer för att deltagarna ska lära hur lokalvård sköts på ett yrkesmässigt vis.


-Skapande verkstad
enklare tillverkning, sömnad osv. En del av det som tillverkas säljs sedan i verksamhetens Second hand butik.


-Kök matlagning och bakning. Del av tillverkning går till förtäring vid möten och försäljning till personal i kommunhuset. Verksamheten i Jobbcentrums kök genomförs i enlighet med lagar och förordningar under tillsyn av Bygg- och miljökontoret Karlskoga kommun.

-Jobbcentrums gruppverksamheter erbjuder stöd vid körkortsteori, träning på gym, språkträning, dataträning, cv-skrivning/jobbsök och friskvård t.ex. kostkunskap och friskvårdsdagar.

Kontakt

Second hand-butiken
Tel: 070-1905081


Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström