Arbetsmarknadsenheten/Jobbcentrum

Åsa Askerskär

Åsa Askerskär, enhetschef för Arbetsmarknadsenheten.

Här samordnas praktikplatserna inom kommunala verksamheter. Här samordnas också feriearbete.

Arbetsmarknadsenhetens huvudsyfte är att personer som deltar i verksamheten ska närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. En ytterligare del i arbetet är att personerna erhåller sysselsättning, personlig utveckling, självförtroende och känsla av delaktighet.

I Jobbcentrums arbetsstationer och grupper kan deltagare arbetsträna, få stöd vid jobbsök, träna på svenska, delta i friskvårdsaktiviteter med mera. Läs mer>

Deltagare i Arbetsmarknadsenhetens verksamhet kan även vara med i något av enhetens projekt, Drivkraften Storfors och Storfors framtid

AME-träffpunkt

.....................................................................................................

Enhetschef Åsa Askerskär
0550-652 96 / 070-277 14 70 asa.askerskar@storfors.se

Samordnare Mariette Karlsson
0550-65244/ 076-4953201 mariette.karlsson@storfors.se

Handledare Kjell-Åke Andersson
0550-652 83 / 070-243 75 88 kjell-ake.andersson@storfors.se

Projektledare Henrik Bäckman
0550-65208 / 070-5564937 henrik.backman@storfors.se

Ungdomshandledare Annie Schallengruber
0550-65176 / 070378 06 71 annie.schallengruber@storfors.se

Arbetsmarknadskonsulent Johanna Högberg
0550-652 94 / 072-2251580 johanna.hogberg@storfors.se

Projekthandledare Monya Johansson
0550-65124, 076-6951807 monya.johansson@storfors.se


Kontakt

Enhetschef
Åsa Askerskär
65296, 070-2771470

Besöksadress:
Parkgatan 14

Länkar

Jobbcentrum

Läs om jobbcentrum. Klicka på bilden.

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-07-08