Logotype för Storfors kommun

Lediga tomter i Storfors kommun

I Storfors kommun finns ett antal lediga kommunala tomter i tätorten samt i Lungsund och Kyrksten. I Bjurtjärn pågår ett detaljplanearbete där en privat markägare vill exploatera ett 20-tal tomter med sjönära läge. Storfors har också åtta utpekade LIS-områden som underlättar för sjönära bebyggelse.

För närvarande finns ingen tomtkö.

20 nya tomter planeras i Bjurtjärn

En privat aktör kommer att erbjuda 20 sjönära tomter vid Herrnäset i Bjurtjärn. Tomterna ligger med utsikt över sjön Alkvettern. Den som är intresserad kan anmäla sig redan i förväg för mer information. Maila till info@herrnaset.se

Översikt över tomter vid vattnet

Lediga tomter i Storfors tätort

I Storfors tätort finns elva lediga tomter som gränsar till grönområden och skog i området Gjutåsen. Närhet till busshållplats, Vargbroskolan, Kroppaskolan samt till Storfors nya Sport- och aktivitetscenter. Gång- och cykelbana ansluter till badplats och camping.

Fastighetsbeteckning inom röd ring = ledig tomt.

Karta över lediga tomter
Översikt över skola och sporthall med badplats i bakgrunden

Från de lediga tomterna i Gjutåsen är det nära till skola och sporthall. Gång och cykelväg finns hela sträckan.

Flygbild över badplats, skola och boende

Översiktsbild från Badsta Camping och badplats. I bakgrunden ses skolorna, sporthallen och bostadsområdet Gjutåsen längst bort i bild.

Lediga tomter i Kyrksten

Karta över fastigheter i Kyksten

I Kyrkstens samhälle finns fyra lediga tomter. Här bor du nära naturen, förskola och IOGT-NTOs fritidsgård. Några hundra meter bort ligger badplats med sandstrand och båtklubbens bryggor. Här projekteras just nu också ett nybygge av förskola och skolan för f-6

Skiss över ny skola

En bild som visar var den nya förskolan och skolan är planerad.

Badbryggor

Kyrkstens badplats.

Lediga tomter i Lungsund

Skiss över tomter

I Lungsund finns fem lediga tomter. Här har man nära till naturen, men också till en livaktig hembygdsförening som förvaltar hembygdsgården Berget och till kyrka och församlingshem. Det är också nära till den kommunala badplatsen och båtbryggorna och till nybyggda Järnsjöleden som passerar Lungsund. I sjöm Öjevettern ligger också en bastuflotte för allmänheten förtöjd. Ett par kilometer bort finns Lundsbergs golfbana och Lundsbergs skola.

Lungsund drönarbild över sjön, kyrkan och badplatsen

Badplats och båtbrygga.

Brygga

Gästbryggan brukar vara välfylld på sommaren.

Hembygdsgård

Hembygdsgården Berget.

Golfare som svingar klubban

Lundsbergs golfbana.

Kontakt

Jukka Mäenpää
Enhetschef tekniska enheten
0550-651 63

Johan Rosqvist
Kommunchef
0550-651 55

Länkar

LIS-områden underlättar för sjönära byggnation i Storfors

Karta över LIS-områden
tre personer

Gå direkt till artikel om inventering av lediga tomter.

Lediga tomter i tätorten

De streckade markeringarna är ungefärliga.

Tomter
Tomter
Tomt
Tre tomter
tre tomter

Lediga tomter i Kyrksten

De streckade markeringarna är ungefärliga.

Drönarbild tomt
Drönarbild tomt
Drönarbild över en ledig tomt

Lediga tomter i Lungsund

De streckade markeringarna är ungefärliga.

Drönarbild tomter
Drönarbild tomter

Senast publicerad av Eva Wiklund