Verksamheter

Ny organisation fr o m 1/8 2020

Kommunövergripande

Kommunchef: Mats Öman, 0550-65155

Ekonomi

Kansli

Personal

Kommunikation/
Turism/
Näringsliv

Samhällsplanering

Skola

Verksamhetschef: Annelie Izindre, 0550-65203

Bjurtjärns rektorsområde

Bjurtjärns skola
Ängslyckans förskol
Änglagårds förskola

Forsbroskolan

Komvux/grundvux
SFI

Kroppaskolan
Kroppaskolan
Vikens förskola
Hagens förskola
Lillåsens förskola
Öppna förskolan

Vargbroskolan

Vargbroskolan
Grundsärskolan

Stöd och service

Verksamhetschef: Ing-Marie Thyr, 0550-65205

AME &integration

Arbetsmarknad
Integration

IFO, Barn & unga

IFO, Vuxen

Kultur & fritid

Bibliotek
Kulturverkstad

Teknisk drift

Gata, park, fastighet
VA
Kost
Lokalvård

Vård och omsorg

Verksamhetschef: Margareta Albért, 0550-65199

MAS

Planering

Funktionsstöd

Funktionsstöd
Skyddat boende

Hälso & sjukvård

HSL
Rehab
Anhörigstöd
Kvalificerad hemvård

Särskilt boende

Sjögläntan
Humlegården

Senast publicerad av Kristina Elmström 2020-07-10