Stab för administration & utveckling

I kommunens stab finns funktioner för verksamhetsstöd, ekonomi-hantering, personalärenden, information, ärendeberedning och administration samlade.

Chef för staben är Daniel Bekking.

Här finns även en rad olika specialistfunktioner så som;Folkhälsosamordnare
Kicki Karlsson
070-19 19 769

MAS- Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Hans-Bertil Hermansson
0550-652 85

Näringslivsutvecklare
Kicki Karlsson
070-19 19 769

Risk- och säkerhetssamordnare
Michael Björklund
070-305 29 52
Kontakt

Chef för staben
Daniel Bekking
0550-651 49

Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström