Verksamheter

Kommunens service är indelad i olika enheter samt en administrativ stab. Organisationen förändrades 1 januari 2015 som en anpassning till den förändrade politiska organisationen där kommunstyrelsen är den enda nämnden.

De personer som du möter ute i den dagliga verksamheten är anställda inom verksamheterna. Det kan till exempel vara fastighetsskötare, bibliotekarier, renhållningsarbetare, lärare, förskole- och hemtjänstpersonal. Deras uppgifter är att se till att det fungerar så som nämnder/styrelser beslutat och att du som berörs blir nöjd.

Verksamheter Arbetsmarknadsenheten Kultur LSS Integration Hemtjänst Särskilda boenden Kost och lokalvård Fastighet gata park va Skola

Kontakt

Storfors Kommun
Besöksadress: Djupadalsgatan 20
Postadress: Box 1001, 688 29 Storfors
Telefon vxl: 0550-651 00
Fax: 0550-651 14
E-post:storfors.kommun@storfors.se


Kommunledning>

Kommunchef
Mats Öman
0550-651 55

Verksamhetschef
Ing-Marie Thyr
0550-652 05

Skolchef
Sven-Erik Rhén
0550-652 02

Enhetschefer:

Arbetsmarknad
Åsa Askerskär
0550-65296

Fastighet, gator, park, vatten
Tommy Svärd
0550-651 61

Hemtjänst
Eva Turunen
0550-652 87

IFO
Ann-Karin Bohl
0550-651 42

Integration
Minna Rudnick
0550-651 96

Kost och lokalvård
Malin Larsson
0550-652 88

Kultur och fritid
Olle Rodéhn
0550-651 20

Funktionsstöd
Margareta Albért
0550-652 55

Särskilt boende Smeden/Bosamordnare
Åsa Jonsson
0550-652 67

Särskilt boende Sjögläntan
Anna Thyberg
0550-652 61


Senast publicerad av Eva Wiklund 2019-11-22