Verksamheter

Ny organisation fr o m 1/8 2020

Kommunövergripande

Kommunchef: Mats Öman, 0550-65155

Ekonomi

Ekonomichef:
Annette Olsson
0550-651 19

Kansli

Kanslichef:
Oskar Eklöf
0550-651 03

Personal/
Folkhälsa

Personalchef:
Daniel Bekking
0550-651 49

Kommunikation/
Turism/Näringsliv

Kommunikationschef:
Eva Wiklund
0550-651 77

Samhällsplanering
/IT & systemstöd

Utvecklingsstrateg:
Kenneth Sandén
0550-651 39

Skola

Verksamhetschef: Annelie Izindre, 0550-65203

Bjurtjärns rektorsområde

Bjurtjärns skola
Ängslyckans förskol
Änglagårds förskola

Rektor:
Gunnel Eriksson
0550-652 37

Forsbroskolan

Komvux/grundvux
SFI

 

 

Kroppaskolan
Kroppaskolan
Vikens förskola
Hagens förskola
Lillåsens förskola
Öppna förskolan

Rektor:
Anne-Charlotte Buhre
0550-651 13

Vargbroskolan

Vargbroskolan
Grundsärskolan

 

Rektor:
Annelie Izindre
0550-652 03

Stöd och service

Verksamhetschef: Ing-Marie Thyr, 0550-65205

AME &integration

Arbetsmarknad
Integration

Enhetschef:
Åsa Askerskär
0550-652 96

IFO, Barn & unga

 


Enhetschef:
Marina Collstam

IFO, Vuxen
Bistånd, Försörjningsstöd


Enhetschef:
Maja Koivuranta

Kultur & fritid

Bibliotek
Kulturverkstad

Enhetschef:
Olle Rodehn
0550-651 20

Teknisk drift

Gata, park, fastighet,
VA, Kost, Lokalvård

Enhetschef:
Jukka Mäenpää
0550-651 63

Vård och omsorg

Verksamhetschef: Margareta Albért, 0550-65199

Planering

Funktionsstöd

Funktionsstöd
Skyddat boende

Enhetschef:
Minna Uusimäki-Rudnick
0550-652 55

Hemtjänst
Enhetschef:

Eva Turunen
0550-652 87Hälso & sjukvård

HSL, Rehab
Anhörigstöd
Kvalificerad hemvård

Enhetschef:
Cindy Withofs
0550-652 52

Särskilt boende

Sjögläntan
Humlegården


Enhetschef:

Anna Thyberg
0550-652 61

Senast publicerad av Kristina Elmström 2020-08-21