Vanliga frågor och svar gällande coronaviruset

Storfors kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu. Sidan uppdateras löpande.

Har du frågor om hur kommunens verksamheter påverkas av coronaviruset covid-19 och inte hittar svar här nedan? Då kan du kontakta kommunen via växeln 0550-651 00 för att få tag på rätt person. Växeln har öppet måndag-torsdag 07.30-16.30, fredagar 07.30-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00. Via kommunens facebooksida kan man ställa frågor. Vi svarar givetvis så snabbt vi kan, men regeln är att man kan förvänta sig svar inom tre dagar varför frågor som kräver snabba svar inte är lämpliga där.

Hur kan jag skydda mig själv och andra i dessa virustider?

Var noga med handhygienen och tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant.
Av omtanke om dig själv och andra, stanna hemma om du har sjukdomssymtom som exempelvis feber, hosta, halsont eller andra symtom på luftvägsinfektioner.
Var extra varsam när du hälsar på äldre personer, som är de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka.

När ska jag kontakta vården?

Enligt 1177 Vårdguiden behöver de allra flesta inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär, även när du vilar, bör du däremot genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.
Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

I Östra Värmland har vårdcentralerna nu en gemensam telefonrådgivning för alla som har luftvägssymtom. varje vardag kl 8-16.15 kan du få prata med en sjuksköterska. Om du behöver en tid hos läkare blir du inbokad på närmaste lediga tid på den vårdcentral som har lediga tider.

Telefonnumret är 010-836 57 02.
För att komma till rådgivningen använder man knappval 9.

Jag har tänkt gå på en tillställning som äger rum i Storfors kommun. Kan jag det?

Det är alltid arrangörernas ansvar och beslut vad som gäller, exempelvis om en föreställning ställs in, skjuts upp eller om det går att få tillbaka pengarna för biljettkostnaderna.
Vad gäller de kulturarrangemang och sammankomster där Storfors kommun står som arrangör, stoppar vi i enlighet med regeringens beslut alla evenemang med över 500 besökare. Även mindre evenemang kan ställas in. Vi har även tillfälligt stängt biografen, aktiviteter för seniorer, ungdomsmottagnings drop-in-verksamhet, anhörigträffar i Seniorernas Hus och Öppna förskolan.

Vissa föreningar och organisationer har ställt in träffar och arrangemang. Det vi känner till i dagsläget är att Storfors församling ställt in alla träffar för barn, ungdomar och vuxna under veckorna (dock inte söndagsgudstjänsterna). Friskvården i Värmland har ställt in alla träningsgrupper. Skytteföreningen har avslutat säsongen.

Bäst är att höra direkt med den som arrangerar tillställningen.

En lista över det som vi vet är inställt finns här

Vad har kommunen för beredskap om smittan sprids här?

Kommunen följer utvecklingen noga och har dagliga möten i en ledningsgrupp där säkerhetssamordnare, kommunchef, medicinskt ansvariga och representanter från olika verksamheter ingår. Gruppen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av vilka frågor som kommer in och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Gruppen har nära kontakt med länsstyrelsen, Region Värmland och andra aktörer.

Storfors kommun informerar via egna kanaler, främst via hemsidan storfors.se och kommunens facebooksida och twitter. All information som förmedlas via facebook och twitter finns alltid först på hemsidan.

Får ni på kommunen veta om det finns kommuninvånare som är smittade?

Region Värmland informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Värmland ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Har vi någon konstaterat fall på en skola i kommunen?

Se svar på frågan ovanför.

Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn återgå till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

Vågar man som äldre (70 år och uppåt) gå ut och handla?

Det är inte förbjudet att gå ut och handla. Folkhälsomyndigheten uppmanar dock alla äldre att undvika sociala kontakter och hålla avstånd till andra människor. Har man möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror etc bör man använda sig av den.

I Storfors hjälper ICA Nära till att plocka i kassar som kan avhämtas vid kassan under en lugnare period - så att den äldre slipper gå runt i butiken. Man kan också i vissa fall erbjuda hemkörning. Hjälpen riktas till de som absolut inte kan få hjälp av någon anhöriga och butiken tar ut en avgift. Information om detta: 0550-600 90.

Läs mer på 1177 genom att klicka här.

Kan jag som äldre få hjälp att handla?

Kommunen har ingen sådan service, och i första hand bör man försöka få hjälp av närstående. För den som inte kan få annan hjälp erbjuder ICA Nära i Storfors lite olika typer av hjälp. Man kan ringa eller maila in en order och få varorna plockade i en kasse för att slippa gå runt i butiken. Kassen kan sedan hämtas vid kassan under någon av de lugnare perioderna när det inte är så många människor i butiken (9.30-12.00, 14.00-16.00 samt 18.30-20.00). Butiken tar en avgift för servicen. För den som absolut inte kan få annan hjälp erbjuder butiken också hemkörning en gång i veckan mot avgift. Hjälpen är avsedd för den som verkligen inte kan få annan hjälp – resurserna räcker inte till för att exempelvis plocka matkassar till alla. Kontakt med ICA Nära 0550-600 90.

Kan man få hjälp med matleverans?

Kommunal matleverans kan endast fås efter biståndsbedömning, däremot erbjuder flera restauranger hemkörning och matlådor i Storfors och Lungsund.

Kontakta nedanstående restauranger för att höra vad som gäller i just ditt område.

Taverna 0550-622 43
Pizzeria Folket Hus 0550-600 06
Pensionat Lungsund 0550-702 77

Jag som förälder är sjuk. Får mitt barn går till skolan?

Alla friska barn går till skolan där vi har skolplikt.

Ja, men den sjuka föräldern får inte komma in på förskolan. Om ingen annan vårdnadshavare kan lämna barnet måste överlämningen ske vid förskolans ytterdörr. Personal har inte möjlighet at hämta barn ute på gården.

Ja.

Ja, om barnet är eller blir sjukt under dagen kontaktas vårdnadshavare som får hämta barnet.

Ja, i dagsläget har inga andra beslut fattats.

Alla verksamheter inom förskola och skola i Storfors kommun är öppna och vi är förberedda på att bedriva en trygg och säker verksamhet även med färre personal. Det viktiga är att minska smittspridningen och därför ska sjuka barn stanna hemma. Vi har fått frågan om barn ska stanna hemma med en enkel förkylning och svaret är ja, eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen och enligt 1177.se kan symptomen från coronavirus vara just som vid en enklare förkylning. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom på luftvägsinfektion, feber eller hosta - även lindriga sådana symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra.

Skulle Storfors kommun få fall av det nya coronaviruset på en skola finns det tydliga rutiner för hur detta hanteras. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Sjukvården har medicinsk kunskap och dokumentation om ditt barns sjukdomshistorik och kan göra en professionell bedömning över vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Barn som hostar och nyser ska inte vara i skolan. Kontakta rektor eller lärare och diskutera din oro.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gäller länk till annan webbplats

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skola och förskolalänk till annan webbplats. (klicka på länken för att komma till Folkhälsomyndighetens webbsida)

Folkhälsomyndigheten bedömer att stänga skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smitta i dagsläget. Däremot förbereder regeringen för att kunna ta ett sådant beslut framöver, om det skulle behövas. Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa, ta kontakt med barnets läkare för råd. Samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningar kommer från och med den 18 mars att bedriva undervisningen på distans tillsvidare.

Vi vill särskilt skydda och minska risken för personer i riskgrupperna på våra boenden att utsättas för smitta och uppmanar därför vänner och anhöriga att undvika onödiga besök på boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning samt aldrig genomföra besök om du har luftvägssymptom.

Är du som anhörig förkyld eller har andra symptom bör du undvika att besöka vård- och omsorgsboenden i Storfors kommun. Syftet är att skydda våra mest utsatta äldre och personer i andra riskgrupper från smitta.

Vi förbjuder inte besök utan uppmanar till restriktivitet och sunt förnuft, se ovan. Det är alltid möjligt att ringa till omsorgsboendet och höra hur personen mår. Anhöriga till de boende har nummer till avdelningen. Övriga kan bli kopplade via kommunens växel 0550-651 00 på månd-torsd kl 08.00-16.00, fredag 08.00-15.00.

Storfors kommun har besöksförbud på korttidsboendet Smeden (ligger på Hammargatan). I väldigt speciella fall kan undantag göras efter samråd med enhetschef.

Vi har en fastställd prioriteringsordning för de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort.

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Vi följer våra hygienrutiner.
Varje medarbetare tar ansvar och stannar hemma om de är sjuka.
Vi informerar om att undvika onödiga besök på våra särskilda boenden och aldrig göra ett besök vid sjukdomssymtom, då vi alla måste hjälpas åt att värna de som är i riskgruppen.

Våra medarbetare ska stanna hemma om de är sjuka.

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Om du rest i utsatta områden eller träffat någon som har rest i dessa områden och uppvisar kraftigare symptom ska du kontakta sjukvården genom att ringa till 1177 (Vårdguiden). Den som har lindriga symtom ska isolera sig i hemmet fram till 48 timmar efter att symtomen har upphört.

Åk inte direkt till vårdcentral eller akutmottagning, utan ring först. Den som är akut sjuk med fara för liv ska alltid ringa 112.

I första hand vill vårdcentralen att den som är förkyld avbokar och flyttar fram sitt besök – om det inte är brådskande. Om du ändå måste besöka vårdcentralen separerar man alla som har förkylningssymtom från andra patienter. Den som förkylningssymtom undersöks först i ett tält på baksidan av vårdcentralen och om personen behöver vård får den träffa läkare/sjuksköterska i en separat avdelning med ingång utifrån. Vårdcentralen nås på tel 010-836 57 02 under telefontiden 7.45 -9.30.

I Östra Värmland har vårdcentralerna nu också en gemensam telefonrådgivning för alla som har luftvägssymtom. varje vardag kl 8-16.15 kan du få prata med en sjuksköterska. Om du behöver en tid hos läkare blir du inbokad på närmaste lediga tid på den vårdcentral som har lediga tider.

Telefonnumret är 010-836 57 02.
För att komma till rådgivningen använder man knappval 9.

Har du en egen fråga?

Maila den till oss så försöker vi svara så snabbt vi kan. Maila till: information@storfors.se


Kontakt

Kommunikationschef
Eva Wiklund 0550-651 77

Länkar

Senast publicerad av Eva Wiklund 2020-03-25