Myndighetsnämnden

Från och med 1 januari 2015 ingår Storfors i gemensam nämnd med Karlskoga.

Myndighetsnämnden ska följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende, plan- och bygglagen, och andra frågor inom nämndens ansvarsområde och i tillsynen vidta de åtgärder som behövs samt i övrigt samverka med annan nämnd.

 

Valda ledamöter från Storfors

Ordinarie:

Thomas Backelin (s)

Lars-Erik Karlsson (v)

Ersättare:

Leif Persson (s)

Peter Farrington (m)

 

Kontakt

Myndighetsnämnden

0586-615 54

myndighetsnamnd@karlskoga.se


Länkar

Sammanträdesdatum

Under 2018 sammanträder myndighetsnämnden klockan 9.00 på följande datum:          

  8 februari         
15 mars - inställd
12 april
  9 maj (Storfors)
14 juni
13 september
11 oktober
  8 november (Storfors)
12 december 

 

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-03-15