Protokoll

Här hittar du protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Protokoll från senaste sammanträdet presenteras när det är justerat, vilket normalt brukar ske 10-14 dagar efter sammanträdet.

Ibland innehåller protokoll personuppgifter. Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, kan vi inte alltid publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

För att ta del av utskottsprotokoll och originalprotokoll kontaktar du kansliet.


Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen


Arkiv protokoll

Senast publicerad av Oskar Eklöf 2020-07-30