Kommunstyrelsen 2021-01-18

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsen 2021-01-18

Datum för anslags uppsättande:


Datum för anslags nedtagande:


Dokument:

Kallelse Kommunstyrelsen 2021-01-18

Förvaringsplats:

Kommunhuset Kerimäki, digitalt via Teams

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsen 2021-01-18

Senast publicerad av Lennart Aronsson