Kalendarium

Kalendarium

2018

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

KF

18:00

 

7

15

12

 2, 30

28

KS

08.15

15

19

19

9

7

7, 25

KS Ledningsutskott

08.15

24

26

22

16

21

11

KS Skola välfärdsutskott

08.15

-

1

1

19

24

14

KS Vård omsorgsutskott

13.00

-

1

1

19

24

14

Stiftelsen

08.15Budgetberedning

     4 14, 28

 

 


Kalendarium

2018

Tid

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

KF

18:00

-

16 INSTÄLLT

-

4

8

5

KS

08.15

-

-

11

17

12

-

KS Ledningsutskott

08.15

-

15

17

24

-

5

KS Skola o välfärdsutskott

08.00

-

16

20

25

-

6

KS Vård o omsorgsutskott

13.00

-

16

20

25

-

6

Stiftelsen

08.15

-


Budgetberedning

     8, 22 5

 

 

Kontakt


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-08-14