Logotype för Storfors kommun

EU och internationellt

Sverige har varit medlem i EU sedan 1995. Inträdet i EU har inneburit att en del frågor som tidigare beslutades av regering och riksdag numera beslutas i EU.

Storfors kommun är en del av världen – och att arbeta med internationella frågor och EU-frågor är därför en självklarhet. Idag pågår flera internationella utbyten och projekt där kommunen kan vara projektägare eller medfinansiär.

Senast publicerad av Kristina Elmström