Kungörelse sammanträde

Nämnd:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-09-06

Plats:

Sammanträdesrum Kerimäki Kommunhuset Storfors samt via Teams

Dokument:

KS 2021-09-06 Pdf, 28.7 kB. 

 

Senast publicerad av