Kungörelse sammanträde

Nämnd:

Kommunstyrelsen 2021-08-16

Sammanträdesdatum:


Plats:

Sammanträdesrum Kerimäki Kommunhuset samt via Teams

Dokument:

KS 2021-08-16 Pdf, 73.2 MB. 

 

Senast publicerad av