• [2019-07-05]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-06-27

Datum för anslags uppsättande:

2019-07-05

Datum för anslags nedtagande:

2019-07-27

Dokument:

Protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaringsplats:


Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>


Senast publicerad av