• [2020-11-11]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens individutskott 2020-11-05

Datum för anslags uppsättande:

2020-11-11

Datum för anslags nedtagande:

2020-12-04

Dokument:

Protokoll KSIU 2020-11-05PDF

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens individutskott 2020-11-05

Senast publicerad av