Logotype för Storfors kommun
  • [2023-11-09]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsen 2023-11-06

Datum för anslags uppsättande:

2023-11-09

Datum för anslags nedtagande:

2023-12-01

Dokument:

Protokoll KS 2023-11-06 sekretessmarkerad Pdf, 4.5 MB.

Förvaringsplats:

Kommunhuset kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsen 2023-11-06

Senast publicerad av