• [2019-09-09]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-08-12

Datum för anslags uppsättande:

2019-09-09

Datum för anslags nedtagande:

2019-10-01

Dokument:

Protokolllänk till annan webbplats

Förvaringsplats:

Kummunhuset Djupadalsgata 20 Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>


Senast publicerad av