• [2019-09-09]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott

Sammanträdesdatum:

2019-08-29

Datum för anslags uppsättande:

2019-09-09

Datum för anslags nedtagande:

2019-10-01

Dokument:

Protokoll

Förvaringsplats:


Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>


Senast publicerad av