Logotype för Storfors kommun
  • [2022-12-14]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens individutskott 2022-12-14

Datum för anslags uppsättande:


Datum för anslags nedtagande:


Dokument:

KSIU 2022-12-14 Pdf, 166.6 kB.

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli, Djupadalsgatan 20, Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens individutskott 2022-12-14

Senast publicerad av