• [2020-11-20]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsen 2020-11-02

Datum för anslags uppsättande:

2020-11-20

Datum för anslags nedtagande:

2020-12-13

Dokument:

Protokoll KS 2020-11-02

Förvaringsplats:

Kommunhuset Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsen 2020-11-02

Senast publicerad av