Logotype för Storfors kommun
  • [2024-01-15]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens individutskott 2024-01-10

Datum för anslags uppsättande:


Datum för anslags nedtagande:


Dokument:

Protokoll kommunstyrelsens individutskott 2024-01-10 Pdf, 24.4 kB.

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli, Djupadalsgatan 20, Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens individutskott 2024-01-10

Senast publicerad av