Logotype för Storfors kommun
  • [2022-06-23]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunfullmäktige 2022-06-16

Datum för anslags uppsättande:

2022-06-23

Datum för anslags nedtagande:

2022-06-15

Dokument:

Protokoll KF 2022-06-16 Pdf, 34.2 MB. (Pdf, 34.2 MB) + bilagor Pdf, 96.5 MB. (Pdf, 96.5 MB)

Förvaringsplats:

Kommunhuset, Kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunfullmäktige 2022-06-16

Senast publicerad av