Logotype för Storfors kommun
  • [2023-09-18]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsen 2023-09-11

Datum för anslags uppsättande:

2023-09-18

Datum för anslags nedtagande:

2023-10-03

Dokument:

Protokoll KS 2023-09-11 Pdf, 23 MB. + Bilagor Pdf, 54.4 MB.

Förvaringsplats:

Kommunhuset, kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsen 2023-09-11

Senast publicerad av