• [2021-07-12]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunfullmäktige 2021-06-10

Datum för anslags uppsättande:


Datum för anslags nedtagande:


Dokument:

KF 2021-06-10 Anslag 2021-07-12 Pdf, 641.8 kB.

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli Kommunhuset Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunfullmäktige 2021-06-10

Senast publicerad av