• [2021-07-09]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunfullmäktige 2021-07-05

Datum för anslags uppsättande:


Datum för anslags nedtagande:


Dokument:

KF 2021-07-05 Pdf, 610.4 kB.

Förvaringsplats:

Kommunkansliet Kommunhuset Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunfullmäktige 2021-07-05

Senast publicerad av