• [2020-06-17]

Tillkännagivande justerat protokoll

Nämnd:

Kommunstyrelsens individutskott

Sammanträdesdatum:

2020-06-08

Datum för anslags uppsättande:

2020-06-17

Datum för anslags nedtagande:

2020-06-17

Dokument:

Protokoll 2020-06-08PDF

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>2020-06-172020-07-10

Senast publicerad av