• [2020-09-15]

Tillkännagivande justerat protokoll

Nämnd:

Kommunstyrelsens individutskott

Sammanträdesdatum:

2020-09-09

Datum för anslags uppsättande:

2020-09-15

Datum för anslags nedtagande:

2020-09-15

Dokument:

Protokoll KSIU 2020-09-09PDF

Förvaringsplats:

Kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>2020-09-152020-10-08

Senast publicerad av