• [2019-07-01]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott

Sammanträdesdatum:

2019-06-27

Datum för anslags uppsättande:

2019-07-01

Datum för anslags nedtagande:

2019-07-22

Dokument:


Förvaringsplats:


Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>


Senast publicerad av