• [2020-03-13]

Tillkännagivande

Nämnd:

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Sammanträdesdatum:

2020-02-26

Datum för anslags uppsättande:

2020-03-13

Datum för anslags nedtagande:

2020-04-04

Dokument:

Protokoll 200226PDF

Förvaringsplats:

Brandstationen i Kristinehamn

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Senast publicerad av