Logotype för Storfors kommun
  • [2021-11-25]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunfullmäktige 2021-11-11

Datum för anslags uppsättande:

2021-11-25

Datum för anslags nedtagande:

2021-12-17

Dokument:

Kommunfullmäktige 2021-11-11 Pdf, 10 MB. (Pdf, 10 MB)

Förvaringsplats:

Kommunhuset kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunfullmäktige 2021-11-11

Senast publicerad av