• [2020-02-04]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-01-13

Datum för anslags uppsättande:

2020-02-04

Datum för anslags nedtagande:

2020-02-26

Dokument:

Protokoll 2020-01-13länk till annan webbplats

Förvaringsplats:

Kommunhuset, Djupadalsgatan 20 Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Senast publicerad av