• [2019-11-29]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott

Sammanträdesdatum:

2019-11-25

Datum för anslags uppsättande:

2019-11-25

Datum för anslags nedtagande:

2019-12-18

Dokument:

KSSVU protokoll § 111-114PDF

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Senast publicerad av