• [2019-11-29]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-11-14

Datum för anslags uppsättande:

2019-11-28

Datum för anslags nedtagande:

2019-12-20

Dokument:

KF protokoll § 187-214länk till annan webbplats

Förvaringsplats:

Kansliet kommunhuset

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Senast publicerad av