• [2019-11-15]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott

Sammanträdesdatum:

2019-10-03

Datum för anslags uppsättande:

2019-11-15

Datum för anslags nedtagande:

2019-12-09

Dokument:

KSSVU 2019-11-07 § 99-110PDF

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Senast publicerad av