• [2019-11-15]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2019-10-21

Datum för anslags uppsättande:

2019-11-15

Datum för anslags nedtagande:

2019-12-09

Dokument:

Protokoll KS 2019-10-21 § 192-211länk till annan webbplats

Förvaringsplats:

Kommnustyrelsens kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Senast publicerad av