• [2019-09-11]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-09-05

Datum för anslags uppsättande:

2019-09-11

Datum för anslags nedtagande:

2019-10-03

Dokument:

Protokolllänk till annan webbplats

Förvaringsplats:

Kommunhuset Djupadalsgatan 20 Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>


Senast publicerad av